מן העיתונות

ראיון בנושא איכות סביבה וחוק הפיקדון | פברואר 2023

קרן הניקיון תישאר בסופו של דבר במשרד להגנת הסביבה, והפגיעה בחוק אוויר נקי תצומצם מכפי שהיה בגרסה קודמת של חוק ההסדרים. אך במשרד להגנת הסביבה יודעים כי צפויים להם עוד מאבקים קשים בקרוב, בין היתר בתחום היועצים המשפטיים, היועצים הסביבתיים והמשטרה הירוקה.

לכתבה המלאה

תפריט נגישות