מן העיתונות

פאנל "אזור בחירה" | מרץ 2023

עו"ד שרה חביב בפאנל אזור הבחירה ברשת 13 בנושאי גל הסרבנות בעקבות המהפכה המשפטית, תגובתם של הארגונים הכלכליים ועל המשבר החוקתי וההיררכיה הפיקודית.

אל הפאנל

תפריט נגישות