ייצוג בשלבי חקירה

ייצוג בשלבי חקירה, בשלבי מעצר ובהליכי שימוע

החקירה

חקירה פלילית היא הליך של בירור עובדות כאשר יש חשד שבוצעה עבירה פלילית מסוימת. מטרת החקירה היא למצוא את העבריין ולגבש נגדו מספיק ראיות שיאפשרו את העמדתו לדין. כאמור, כל שלב וכל עניין במהלך החקירה יש בהם כדי להשפיע על ההליך המשפטי, ולכן זכות בסיסית של הנחקר היא להתייעץ עם עורך דין.

ייצוג בשלבי חקירה
ייצוג בשלבי מעצר

המעצר

יש חקירות שמתנהלות כאשר החשוד נמצא במעצר. בשלב המעצר יש ליחידה החוקרת כלים שאינם עומדים לרשותה בחקירה רגילה, והמעצר משמש לא אחת מנוף לחץ על החשוד במטרה לייצר תוצאות חקירה שהן נוחות יותר ליחידה החוקרת. תרגילי חקירה, חדירה לטלפונים ניידים ולמחשבים – כל אלה הם לחם חוקה של היחידה החוקרת, ואפשר להתמודד איתם ביעילות בעזרת כלים מתאימים שיוענקו בייעוץ המשפטי ובדיוני המעצר השונים. 

עורכת הדין חביב אף שימשה שופטת מעצרים, דנה באלפי תיקי מעצר, חתמה על מאות אלפי צווי חקירה וצווי חדירה לטלפונים, ובין היתר קבעה אמות מידה בעניין צווי חדירה לטלפונים, ואלה הפכו בהמשך הדרך לנהלים שנקבעו על ידי נשיאת בית המשפט העליון כב' השופטת א' חיות, כנהלים לבחינת בקשות דומות.

שופטי העליון משחקים תופסת עם הסלולרי | כלכליסט (calcalist.co.il)

ביהמ"ש השלום בבאר שבע מתח ביקורת על המשטרה: מפרה זכויות של קטינים – משפט ופלילים – הארץ (haaretz.co.il)

ביהמ"ש על המשטרה: "תלמדו לקבל ביקורת" (obiter.co.il)

שוחררו כל העצורים מהקטטה ההמונית ב"סורוקה" – פוסטה (posta.co.il)

השימוע

לאחר שמסתיימת החקירה בתיקים מסוימים, וכשאין מדובר בחקירה שהתנהלה כשהחשוד במעצר, קמה לו זכות בסיסית לשימוע שנועד לשכנע שאין להגיש נגדו כתב אישום. נוכח חשיבות ההליך קמה לחשוד זכות לייצוג במהלכו.

המטרה העיקרית בשלב זה היא לשכנע את התביעה להימנע לחלוטין מהגשת כתב אישום או להגיע להסדר טיעון מקל ולסגור את התיק ובדרך זאת לחסוך הליך ארוך ומייגע.

עורכת הדין חביב תלווה אתכם החל משלב החקירה, ותייצג אתכם בהליכי המעצר, בהליכי השימוע ובהליכים משפטיים היה ויוגשו בהמשך.

שימוע