איכות סביבה

ייצוג בעבירות איכות הסביבה

עבירות איכות הסביבה צופות פגיעה עתידית בסביבה או בבריאות הציבור באמצעות ענישה המביאה בחשבון את הנזק שנגרם או שעלול להיגרם. עבירות אלה כוללות בין היתר השלכת פסולת, מפגעי קרינה, זיהום מים, אוויר וקרקע, מפגעי רעש והגנה על הצומח.

אכיפת עבירות אלו היא בדרך כלל בסמכותו של המשרד להגנת הסביבה, היא תקפה מרמת האזרח ועד למפעלים וחברות גדולות, והיא רלוונטית גם לנושאי המשרה בדרגות השונות בחברות אלה.

בעבירות הפשוטות יותר המצוינות בחוק הענישה תכלול קנס כספי מנהלי בלבד, אך בעבירות חמורות יותר המשרד להגנת הסביבה עשוי להגיש כתבי אישום שנידונים בבתי המשפט הפליליים.

קצא"א ובכירים בחברה הורשעו בזיהום כבד של נחל צין ב-2011 – הארץ

קצא"א נקנסה ב-1.6 מיליון שקל על זיהום 60 דונם בנחל צין – Ynet

קצא"א ובכירים לשעבר בה הורשעו בעבירות בשל גרימת זיהום בנחל צין

11 שנים אחרי: ביהמ"ש הרשיע את בכירי קצא"א בגרימת האסון בנחל צין

עבירות איכות סביבה